تماس با موسسه حقوقی و مهاجرتی Legal REL

موسسه حقوقی و مهاجرتی Legal REL در زمینه مشاوره حقوقی بین الملل فعالیت خود را زیر نظر وکلای پایه یک دادگستری اروپا آغاز نموده است و امروز به عنوان یکی از معتبر ترین موسسات حقوقی شناخته می شود

موسسه حقوقی ثبت شده
زیر نظر وکلای پایه یک دادگستری اروپا
موسسه حقوقی ثبت شده در اتحادیه اروپا
5/5
hungary

۰۰۳۶۲۰۴۱۵۶۶۱۴

آدرس شعبه مجارستان:

lechner ödön fasor 1

تعدا پرونده های انجام شده

1,540

تعداد پرونده های در حال اجرا

670

همکاران موسسه حقوقی Legal REL

218

تعداد پرونده های ریجکت شده

0