سپتامبر 13, 2020
مهاجرت کاری به کانادا

مهاجرت کاری به کانادا

ویزای کار کانادا مهاجرت کاری به کانادا   ویزای کار کانادا تحت برنامه کارگر موقت خارجی (TFWP) توسط مهاجرت ، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) صادر می شود.   هدف TFWP این است که در پاسخ به کمبودهای بازار کار ، به کارفرمایان کانادایی کمک کند تا کارگران خارجی را استخدام کنند. TFWP از چهار جریان تشکیل شده است: کارگران با مهارت بالا ، کارگران کم مهارت ، برنامه کارگران کشاورزی فصلی و برنامه مراقبت کنندگان زنده. کارگران خارجی باید قبل از ورود به کانادا تحت TFWP ، یک پیشنهاد کار تأیید شده و مجوز کار داشته باشند. IRCC برای […]
انجمن مهاجرت
کمک می خواهید؟ در خدمتیم
آیا با سایت ما آشنا هستید؟