اکتبر 4, 2020
مهاجرت به ترکیه ازطریق کار

مهاجرت به ترکیه از طریق کار

مهاجرت به ترکیه ازطریق کار در حال حاضر ، اقتصاد ترکیه در رتبه هجدهم جهان قرار دارد. ترکیه برای بسیاری از سرمایه گذاری ها و مشاغل بازار نسبتاً مناسبی است و میزان رشد اقتصادی در سال های اخیر ، نیروی کار جوان و با استعداد و موقعیت استراتژیک آن در بین اروپا و آسیا ، ترکیه را به منبع جذاب رشد و سرمایه گذاری تبدیل کرده است. و به همین دلیل مهاجرت به ترکیه ازطریق کار در حال گسترش است. هر فرد خارجی برای کار در ترکیه به مجوز کار معتبر نیاز دارد. این مجوز توسط وزارت کار و امور […]
انجمن مهاجرت
کمک می خواهید؟ در خدمتیم
آیا با سایت ما آشنا هستید؟