سپتامبر 5, 2020
مهاجرت به پرتغال از ظریق کار

مهاجرت به پرتغال از طریق کار

قوانینی به جهت استخدام اتباع خارجی توسط کارفرما در کشور پرتغال وجود دارد. این قانون که در کشورهای دیگر نیز یافت می شود بیان می دارد که هر کارفرما ملزم است شغل مورد نظر خود را ابتدا به مدت ۳ ماه در کشور پرتغال و سپس به مدت ۳ ماه در اتحادیه اروپا آگهی کند. سپس در صورتیکه شخصی متناسب با آن شغل یافت نشد (که با وجود نرخ بیکاری بالا در کشور پرتغال این امر بعید به نظر می رسد) می تواند فردی از اتباع خارجی متقاضی آن شغل استخدام کند.
انجمن مهاجرت
کمک می خواهید؟ در خدمتیم
آیا با سایت ما آشنا هستید؟