فوریه 26, 2021
اخذ پاسپورت سنت کیتس

اخذ پاسپورت سنت کیتس و نویس از طریق سرمایه گذاری

شهروندی (پاسپورت سنت کیتس) سنت کیتس و نویس از طریق سرمایه گذاری در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسید. شهروندی (پاسپورت سنت کیتس) توسط طرح سرمایه گذاری در سنت کیتس و نویس در سال ۱۹۸۴ تصویب شده است، از آن به بعد یکی از موفق‌ترین و معتبرترین در جهان بوده است. این برنامه در قسمت دوم از بخش ۳ (۵) قانون شهروندی ۱۹۸۴ تحت قوانین دولتی در مورد اشخاص دارای صلاحیت اعمال  می‌شود. در سال ۲۰۱۱، مقررات در حال حاضر به اجرا درآمد (به عنوان شهروندی توسط مقررات سرمایه گذاری، شماره ۵۲ سال ۲۰۱۱ شناخته می شود) – این قوانین تحت […]
انجمن مهاجرت
کمک می خواهید؟ در خدمتیم
آیا با سایت ما آشنا هستید؟