اکتبر 2, 2020

مهاجرت به نروژ از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به نروژ ازطریق سرمایه گذاری نروژ یکی از کشورهای اسکاندیناوی است که در شمال اروپا واقع شده و از شرق و شمال شرقی با سوئد […]
اکتبر 2, 2020

مهاجرت به نروژ از طریق تحصیل

مهاجرت به نروژ ازطریق تحصیل دانشجویان خارج از اتحادیه و به ویژه ایرانیان شرایط بهتری برای مهاجرت به نروژ از طریق تحصیل نسبت به سالهای اخیر […]
اکتبر 2, 2020

مهاجرت به نروژ از طریق ثبت شرکت

برخی از هموطنان که علاقه مند به ثبت شرکت در نروژ هستند و از این طریق قصد مهاجرت به نروژ را دارند ، قبل از هر […]
اکتبر 2, 2020

مهاجرت به نروژ ازطریق کار

مهاجرت به نروژ ازطریق کار دریافت ویزای کار نروژ برای کسانی که در نروژ اقامت ندارند دشوار است ، اما روش هایی وجود دارد که در […]
اکتبر 2, 2020

مهاجرت به نروژ و انواع روش های آن

مهاجرت به نروژ و انواع روش های آن نروژ یکی از جذاب ترین مقاصد مهاجرت در اسکاندیناوی است و مهاجرت به نروژ در سال ۲۰۲۰ به […]